top of page

LUXURY CUSTOM MADE

FURNITURE FACTORY

SERIAL PRODUCTS CATALOGUES

sagistgroup-luxury-hotel-villa-resort-award.png
furniture_award.jpg

47 Countries
124  Hotels Furniture
1650 Villas Furniture
Projects Completed!

EUROPE BEST CONTRACT FURNITURE MANUFACTURER AWARD
INTERNATIONAL ARCH OF EUROPE AWARD 2021

OUR FACTORIES YEARLY CAPACITY

       90   HOTEL FURNITURE PROJECTS

     120   HOME VILLA FURNITURES PROJECTS

20 000   KITCHEN CABINETS

30 000   BATHROOM CABINETS

50 000   CHAIRS

15 000   SOFAS

22 000   TABLES

60 000   DOORS

w-hotels-lower-manhattan-starwood-marriott-interna.png
hampton-by-hilton-hotel-holiday-inn-hilton-world.png
radisson-blu-plaza-hotel-mysore-indore-radi-torch.png
hilton-hotels-resorts-hilton-worldwide-marriott-.png
kisspng-ritz-carlton-bal-harbor-miami-beach-ritz-carlton-.png
starwood-resort-marriott-international-hospitality-consulting.png
kempinski-dresden-hot-webvarez-ru.png
westin-hotels-resorts-marriott-international.png
sheraton-hotels-and-resorts-sheraton-tarrytown.png
st-regis-new-york-hyatt-st-regis-hotels-sheraton-luxury.png
four-seasons-hotels-and-resorts-four-seasons-hotel.png
jw-marriott-hotels-marriott-international.png
marriott-international-marriott hotels-resorts.png

Our company was founded in 1978 in Istanbul. We produce in the field of furniture which is our main sector. Later on, we moved to the field of Custom Made Furniture and specialized on projects requiring many custom made products in hotels, hospitals, schools and restaurants.

We are currently one of the leading manufacturers of Contract Furniture and Custom Made Furniture in Turkey and Europe. With our three factories on a total area of 20,000 m2, we are able to produce all products of many projects simultaneously and deliver them all over the world on time.

Our company has proved itself successfully in this sector for many years by receiving many awards.

In 2018, we received the award:

THE AMERICAN ACADEMY OF HOSPITALITY SCIENCES
BEST CONTRACT FURNITURE FACTORY 2018
FIVE STAR DIAMOND AWARD

And

INTERNATIONAL ARCH OF EUROPE IN 2021

EUROPEs 2019 BEST CONTRACT FURNITURE MANUFACTURER

Our Furniture Factories SAGIST GROUP (hotelmobilya.com) and our own Architecture firm I.T. ARCHITECT (interiorturkey.com) are very strong in Europe and the Middle East. We started to have new investments in the U.S.A. region. We currently have our own companies and partnerships in the U.S.A., California, OMAN Muscat, the UK London, Qatar, Doha and DUBAI. We offer our customers the highest quality products available in Turkey and the Europe. The long-term satisfaction of our customers and their continued business with us reveals SAGIST GROUP's understanding of quality and customer satisfaction.

WE REALIZE YOUR DREAMS!

SAGIST GROUP

CEO, GALIA VELINOVA

Нашата компания е основана през 1978 г. в Истанбул. Ние произвеждаме в областта на мебелите, която е основният ни сектор. По-късно се преместихме в областта на мебелите по поръчка и се специализирахме в проекти, изискващи много продукти по поръчка в хотели, болници, училища и ресторанти.

В момента сме един от водещите производители на мебели по поръчка и мебели по поръчка в Турция и Европа. С нашите три фабрики на обща площ от 20 000 м2, ние сме в състояние да произвеждаме всички продукти от много проекти едновременно и да ги доставяме по целия свят навреме.

Нашата компания се доказа успешно в този сектор в продължение на много години, като получи много награди.

През 2021 г. получихме наградата:

АМЕРИКАНСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ЗА ГОСТИНИТЕ
ФАБРИКА НА НАЙ-ДОБРИТЕ МЕБЕЛИ 2021
НАГРАДА „ПЕТ ЗВЕЗДИ“

И

МЕЖДУНАРОДНА АРКА НА ЕВРОПА ПРЕЗ 2019

ЕВРОПИ 2019 НАЙ-ДОБРИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЕБЕЛИ

Нашите мебелни фабрики SAGIST GROUP (hotelmobilya.com) и нашата собствена фирма за архитектура I.T. ARCHITECT (interiorturkey.com) са много силни в Европа и Близкия изток. Започнахме да имаме нови инвестиции в региона на САЩ. В момента имаме собствени компании и партньорства в САЩ, Калифорния, OMAN Muscat, Великобритания Лондон, Катар, Доха и DUBAI. Ние предлагаме на нашите клиенти най-висококачествените продукти, налични в Турция и Европа. Дългосрочното удовлетворение на нашите клиенти и продължаващият им бизнес с нас разкрива разбирането на SAGIST GROUP за качеството и удовлетвореността на клиентите.

РЕАЛИЗИРАМЕ ВАШИТЕ МЕЧТИ!

САГИСТ МЕГА ЕU 
ГАЛЯ ВЕЛИНОВА  CEO 

bottom of page